Застраховки

Автомобилни застраховки

Автомобилни застраховки
ГО на МПС
Застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите е задължителна в България и условията по нея са определени в “КОДЕКСА за застраховането” (КФН). Тя е задължителна за всяко лице, което:
1. притежава МПС, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение;
2. управлява МПС при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на страната застраховка.
Контролът за наличието на сключен договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите се осъществява от органите на МВР.

 

Каско на МПС
Станали сте участник в ПТП, автомобилът Ви е обект на посегателство от страна на трети лица, някой непознат или Вие самите неволно сте причинили вреди на собствената си кола – отстраняването им винаги отнема време, предполага значителни разходи и предизвиква много допълнителни затруднения.
Високите цени на сервизните услуги, изгубеното време, невъзможността да ползвате автомобила си превръщат подобни случаи в истинско изпитание.
Застраховката КАСКО ви обезщетява при увреждане, кражба или пълно унищожение на Вашия автомобил. При сключване на застраховката можете да изберете най-подходящите условия за Вас и Вашия автомобил.Автоасистанс за България
Застраховка “Автоасистанс” за България Ви осигурява денонощна техническа помощ, в случай на техническа повреда и/или ПТП, допълнително съдействие при влошаване на моментното здравословно състояние на водача и др.


Автоасистанс за чужбина
Застраховка “Автоасистанс” за ЧУЖБИНА Ви осигурява денонощна техническа помощ, в случай на техническа повреда и/или ПТП, допълнително съдействие при влошаване на моментното здравословно състояние на водача и др.Злополука на местата
Застраховката предвижда изплащането на обезщетения на лица, намиращи се в МПС за телесни увреждания или смърт, настъпили вследствие на пътно-транспортно произшествие /ПТП/ до една година от датата на събитието.
Застраховат се всички места в автомобила, обявени в регистрационните документи на МПС, включително мястото на водача.
За застраховани се считат всички лица, намиращи се в автомобила по време на ПТП. В случай, че в момента на злополуката броят на пътуващите в застрахованото МПС лица е надвишавал броя на застрахованите места, всички обезщетения се намаляват пропорционално, така че сборът им да не надвишава общата застрахователна сума за застрахованите места в автомобила.
Застрахователното покритие е валидно на територията на Р България.
Териториалната валидност на застраховката може да бъде разширена и за чужбина по споразумение със Застрахователя и срещу заплащане на допълнителна застрахователна премия, което се записва в полицата.