Застраховки

Злополуки

Злополуки
Злополука
Застраховката предвижда изплащането на обезщетения, в случаите на злополука с лица на възраст от 1 до 70 години.
Осигурява следните покрития:
  • Смърт от злополука;
  • Трайна загуба на трудоспособност, вследствие злополука;
  • Временна загуба на трудоспособност, вследствие злополука;
  • Медицинкси разноски, вследствие злополука.