Застраховки

Карго застраховки

Карго застраховки
Каско на плавателни съдове
Предмет на застраховката
1. Яхти – корпус и оборудване;
2. Интереси на застрахования, възникнали вследствие директното използване на плавателния съд.