Застраховки

Медицински застраховки

Медицински застраховки
Пътувания в чужбина, здравни, лични, семейни, фирмени здравни застраховки
Застраховката покрива разноските за пълния обем от медицински услуги в случай на злополука или внезапно заболяване, включително спешната помощ при внезапно обостряне на хронично заболяване. В обема на покритие са включени както амбулаторната помощ, така и болничната, а също така и стойността на предписаните медикаменти. Застрахованите имат възможност за личен избор на лимита, до който застрахователят покрива медицинските разноски.


Доброволно здравно застраховане на граждани
Здравната застраховка е – Застрахователен продукт, който срещу платена застрахователна премия покрива направени разходи до определен лимит за здравни услуги ползвани от застрахованите лица в болнични заведения на територията на цялата страна.
Лимит на застраховката е – сумата до която застрахователната компания ще покрива разходите за лечение на застрахованите лица. Лимита се определя в лева и може да варира от 500 до 10 000 лева.