Застраховки

Застрахователна стойност на МПС

Застрахователна стойност на МПС

Уважаеми клиенти,

Издаваме Удостверения за застрахователна стойност на МПС от застрахователна компания, необходими при нотариална заверка на Договор за покупко-продажба на МПС на основание чл.33, ал.1, т.4 във връзка с чл.46, ал.2, т.2 от Закона за местните данъци и такси.